Orientation For Prep School Students

2021-2022 English Preparatory Class Program Announcement 

Click here for the class lists of the 2021-2022 Academic Year English Preparatory Program. 

Students who cannot find their names on the list should send an e-mail to halicprep@halic.edu.tr stating the issue with their “Student ID Numbers”.

Student Orientation will be held between 10.00-12.00 in the Haliç Congress Center Sadabad Hall on 11.10.2021 regarding the 2021-2022 Academic Year English Preparatory Program. This orientation is “the First Day” of the English Preparatory Program and students are required to attend.

2021-2022 İngilizce Hazırlık Okulu Program Duyurusu 

2021-2022 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Programıyla ilgili 11.10.2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi Sadâbad Salonunda 10.00-12.00 saatleri aralığında Öğrenci Oryantasyonu yapılacaktır. Bu oryantasyon İngilizce Hazırlık Programının “İlk Gün Dersi” olup öğrencilerin katılmaları zorunludur.

Sınıf listelerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Listede adını bulamayan öğrenciler halicprep@halic.edu.tr email adresine durumlarını belirtir bir emaili “Öğrenci Numaralarını” da yazarak atmalıdır.

Fill this form in order to receive the necessary information: