Orientation For Prep School Students

October 8, 2021

2021-2022 English Preparatory Class Program Announcement 

Click here for the class lists of the 2021-2022 Academic Year English Preparatory Program. 

Students who cannot find their names on the list should send an e-mail to halicprep@halic.edu.tr stating the issue with their “Student ID Numbers”.

Student Orientation will be held between 10.00-12.00 in the Haliç Congress Center Sadabad Hall on 11.10.2021 regarding the 2021-2022 Academic Year English Preparatory Program. This orientation is “the First Day” of the English Preparatory Program and students are required to attend.

2021-2022 İngilizce Hazırlık Okulu Program Duyurusu 

2021-2022 Akademik Yılı İngilizce Hazırlık Programıyla ilgili 11.10.2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi Sadâbad Salonunda 10.00-12.00 saatleri aralığında Öğrenci Oryantasyonu yapılacaktır. Bu oryantasyon İngilizce Hazırlık Programının “İlk Gün Dersi” olup öğrencilerin katılmaları zorunludur.

Sınıf listelerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Listede adını bulamayan öğrenciler halicprep@halic.edu.tr email adresine durumlarını belirtir bir emaili “Öğrenci Numaralarını” da yazarak atmalıdır.

Check out our Programs

You can simply filter through our programs, their duration or medium of instruction. 

Fill this form in order to receive the necessary information: