دانشکده ها رشته های کارشناسی هزینه ها مدت دوره (سال)زبان تحصیل دفعات پرداخت سالانه
دانشکده مهندسی
مهندسی کامپیوتر (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مهندسی
مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مهندسی
مهندسی صنایع (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مهندسی
مهندسی مکانیک (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مهندسی
مهندسی نرم افزار (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده پزشکی
پزشکی
$18,000
6
ترکی
2
دانشکده پرستاری
پرستاری
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده پرستاری
پرستاری (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
میکروبیولوژی و ژنتیک (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
ترجمه و تفسیر(انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
روانشناسی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
روانشناسی
$3,500
4
ترکی
2
دانشکده علم و هنر
فرهنگ و ادبیات آمریکا(انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
ریاضی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده علم و هنر
زبان و ادبیات ترکی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
روابط عمومی و تبلیغات
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
مدیریت سیستم های اطلاعاتی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
علوم سیاسی و روابط بین الملل
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
تجارت بین الملل(انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده معماری
طراحی تولیدات صنعتی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده معماری
معماری داخلی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده معماری
معماری
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده علوم سلامت
تغذیه و رژیم غذایی
$3,500
4
ترکی
2
دانشکده علوم سلامت
تغذیه و رژیم غذایی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علوم سلامت
مامایی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده علوم سلامت
فیزیوتراپی و توانبخشی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده علوم سلامت
فیزیوتراپی و توانبخشی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده هنرهای زیبا
طراحی گرافیک
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده هنرهای زیبا
طراحی مد و لباس
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده هنرهای زیبا
کارتون و انیمیشن
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده هنرهای زیبا
علوم تغذیه و هنرهای آشپزی
$3,000
4
ترکی
2
کنسرواتوار
اپرا
$3,000
4
ترکی
2
کنسرواتوار
تئاتر
$3,000
4
ترکی
2
کنسرواتوار
موسیقی کلاسیک ترکی
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
آموزش مربیگری
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
سرگرمی
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
مدیریت ورزشی
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
مدیریت ورزشی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2