کالج رشته های کاردانی هزینه ها (سالانه) مدت دوره (سال)زبان تحصیلدفعات پرداخت سالانه
کاردانی
آشپزی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
بانکداری و بیمه
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فناوری رایانه
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
رشد و تکامل کودک
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فناوری الکترونیک
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فیزیوتراپی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
طراحی گرافیک
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
طراحی داخلی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فوریت های پزشکی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فناوری ساخت
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
لجستیک
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
طراحی مد
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
جهان گردی و هتل داری
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
بیهوشی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
برق
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
ماشین آلات
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
برنامه نویسی کامپیوتر
$2,000
2
ترکی
2