برنامه های دکتری رشته های دکتری مدت دوره (سال) زبان تحصیل با تز و بدون تز هزینه ها دفعات پرداخت سالانه
دکتری
معماری
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
مدیریت کسب و کار
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
پرستاری
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
تغذیه و رژیم غذایی
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
تربیت بدنی و ورزش
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
فیزیوتراپی و توانبخشی
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
طراحی مد و لباس
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
موسیقی کلاسیک ترکی
4
ترکی
دکتری
$7,700
2