پاسپورت
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
 
نمره مهارت قابل قبول (در صورت وجود)
 
یک عدد عکس
رسید پرداخت شهریه ترم اول
رسید پرداخت ودیعه (دپوزیت)
حداقل نمره تافل 72/پی تی ای 55. یا ممکن است پس از ثبت نام, در آزمون مهارت انگلیسی دانشگاه هالیچ شرکت کنید.
توجه: آیلتس پذیرفته نمی شود.

برای تکمیل ثبت نام , شهریه ترم اول باید پرداخت شود. ودیعه(دپوزیت) از اقساط ترم اول کسر می شود.

پاسپورت
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
نمره تافل حداقل 72/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)
انگیزه نامه (برای رشته پزشکی)
پاسپورت
اصل مدرک لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)
اصل ریزنمرات لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)
نمره تافل حداقل 79/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)
اصل مدرک فوق لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی) برای دکتری
اصل ریزنمرات فوق لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی) برای دکتری