!برای اطلاعات بیشتر به ما رجوع کنید

Previous
Next

11

دانشکده ها

90+

رشته ها

4

کمپ ها

+10,810

دانشجویان

تاریخ
دانشگاه ما با بیش از 20 سال سابقه تا کنون در حال خدمت رسانی به دانشجویان است
اینجا کلیک کنید
دانشکده ها
با سرویس های حمل و نقل دانشگاه میتوانید به سرعت به تمام دانشکده های ما دسترسی داشته باشید
اینجا کلیک کنید
سکونت
دانشگاه ما با خوابگاه های مختلفی تفاهم دارد که می توانند به دانشجویان خدمت رسانی کنند.
اینجا کلیک کنید

رشته ها و هزینه ها

Edit
 برنامه های دکتری رشته های دکتری مدت دوره (سال) زبان تحصیل با تز و بدون تز هزینه ها دفعات پرداخت سالانه
دکتری
معماری
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
مدیریت کسب و کار
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
پرستاری
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
تغذیه و رژیم غذایی
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
تربیت بدنی و ورزش
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
فیزیوتراپی و توانبخشی
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
طراحی مد و لباس
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
دکتری
موسیقی کلاسیک ترکی
4
ترکی
دکتری
$7,700
2
Edit
 برنامه های کارشناسی ارشد رشته های کارشناسی ارشد مدت دوره (سال) زبان تحصیلبا تز و بدون تز هزینه ها دفعات پرداخت سالانه
آموزش از راه دور
حسابداری و حسابرسی از راه دور
1.5
ترکی
بدون تز
$2,600
2
آموزش از راه دور
حسابداری و حسابرسی از راه دور
2
ترکی
با تز
$3,000
2
کارشناسی ارشد
حسابداری و حسابرسی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
حسابداری و حسابرسی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
حسابداری و تامین مالی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
حسابداری و تامین مالی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
ریاضیات کاربردی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
ریاضیات کاربردی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
معماری
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
معماری
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
2
ترکی
با تز
$9,000
2
کارشناسی ارشد
علوم مهندسی و محاسباتی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
امنیت سایبری
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
امنیت سایبری
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
امنیت سایبری
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
امنیت سایبری
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی برق و الکترونیک
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مهندسی برق و الکترونیک
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت مهندسی
2
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت مهندسی
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت مهندسی
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت مهندسی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
روانشناسی عمومی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
طراحی گرافیک
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
طراحی گرافیک
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت خدمات درمانی و بیمارستان
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت خدمات درمانی و بیمارستان
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
معماری داخلی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
معماری داخلی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تجارت بین الملل
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
تجارت بین الملل
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
1.5
انگلیسی
بدون تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
2
انگلیسی
با تز
$5,000
2
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
مامایی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مامایی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی و ژنتیک
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
میکروبیولوژی و ژنتیک
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
پرستاری
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
پرستاری
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تغذیه و رژیم غذایی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تربیت بدنی و ورزش
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
فیزیوتراپی و توانبخشی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
طراحی مد و لباس
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
طراحی مد و لباس
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تئاتر
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
تئاتر
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
موسیقی کلاسیک ترکی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
موسیقی کلاسیک ترکی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات ترکی
1.5
ترکی
بدون تز
$3,500
2
کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات ترکی
2
ترکی
با تز
$4,000
2
Edit
 دانشکده ها رشته های کارشناسی هزینه ها مدت دوره (سال)زبان تحصیل دفعات پرداخت سالانه
دانشکده مهندسی
مهندسی کامپیوتر (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مهندسی
مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مهندسی
مهندسی صنایع (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مهندسی
مهندسی مکانیک (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مهندسی
مهندسی نرم افزار (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده پزشکی
پزشکی
$18,000
6
ترکی
2
دانشکده پرستاری
پرستاری
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده پرستاری
پرستاری (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
میکروبیولوژی و ژنتیک (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
ترجمه و تفسیر(انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
روانشناسی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
روانشناسی
$3,500
4
ترکی
2
دانشکده علم و هنر
فرهنگ و ادبیات آمریکا(انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علم و هنر
ریاضی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده علم و هنر
زبان و ادبیات ترکی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
روابط عمومی و تبلیغات
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
مدیریت سیستم های اطلاعاتی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
علوم سیاسی و روابط بین الملل
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده مدیریت کسب و کار
تجارت بین الملل(انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده معماری
طراحی تولیدات صنعتی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده معماری
معماری داخلی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده معماری
معماری
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده علوم سلامت
تغذیه و رژیم غذایی
$3,500
4
ترکی
2
دانشکده علوم سلامت
تغذیه و رژیم غذایی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده علوم سلامت
مامایی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده علوم سلامت
فیزیوتراپی و توانبخشی
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده علوم سلامت
فیزیوتراپی و توانبخشی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
دانشکده هنرهای زیبا
طراحی گرافیک
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده هنرهای زیبا
طراحی مد و لباس
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده هنرهای زیبا
کارتون و انیمیشن
$3,000
4
ترکی
2
دانشکده هنرهای زیبا
علوم تغذیه و هنرهای آشپزی
$3,000
4
ترکی
2
کنسرواتوار
اپرا
$3,000
4
ترکی
2
کنسرواتوار
تئاتر
$3,000
4
ترکی
2
کنسرواتوار
موسیقی کلاسیک ترکی
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
آموزش مربیگری
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
سرگرمی
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
مدیریت ورزشی
$3,000
4
ترکی
2
* دانشکده تربیت بدنی
مدیریت ورزشی (انگلیسی)
$3,500
4
انگلیسی
2
Edit
 کالج رشته های کاردانی هزینه ها (سالانه) مدت دوره (سال)زبان تحصیلدفعات پرداخت سالانه
کاردانی
آشپزی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
بانکداری و بیمه
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فناوری رایانه
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
رشد و تکامل کودک
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فناوری الکترونیک
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فیزیوتراپی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
طراحی گرافیک
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
طراحی داخلی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فوریت های پزشکی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
فناوری ساخت
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
لجستیک
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
طراحی مد
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
جهان گردی و هتل داری
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
بیهوشی
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
برق
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
ماشین آلات
$2,000
2
ترکی
2
کاردانی
برنامه نویسی کامپیوتر
$2,000
2
ترکی
2

درباره استانبول

حمل و نقل
یکی از امتیازات شهر استانبول سیستم حمل و نقل عمومی است که به راحت ترین و سریع ترین شکل ممکن میتونید به مقصد مورد نظر دسترسی داشته باشید . وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس, مترو, متروبوس, دلموش, ترموا, کشتی و ... در طول روز در حال خدمت رسانی می باشند
فرهنگ
استانبول به عنوان شهری که طی قرن ها میزبان فرهنگ های مختلفی بوده تا کنون نیز در حال پذیرش گوناگونی های فرهنگی از سرتاسر دنیاست. استانبول شهری است که در آن میتوانید با افراد مختلفی از سرتاسر جهان آشنا شوید و فرهنگ های خود را به اشتراک بگذارید. این شهر با رویدادها و همایش ها و برنامه های گوناگونی از جمله موسیقی, تئاتر, سینما, هنر و ... سالانه افراد بسیاری را از تمام نقاط دنیا به خود جذب می کند
غذا
غذا بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ استانبول محسوب می شود. گوناگونی غذایی به اندازه جمعیت این شهر متنوع است. غذاهای ترکی به نوعی نشان دهنده میراث این کشور هست که در اکثر رستوران های این شهر می توانید از طعم و مزه بسیار خوشمزه آن ها بهره مند شوید. به طور خلاصه شما در این شهر می توانید تمام آرزوهای خود را برآورده کنید و از امکانات این شهر نهایت لذت را ببرید.

سوالات متداول

Edit

لطفا توجه داشته باشید که اگر قرار است بیش از 90 روز در ترکیه طی یک دوره 180 روزه بمانید ، به هر دلیلی از جمله گردشگری ، باید مجوز اقامت ترکیه را دریافت کنید.دانشجویان بین المللی که بیش از محدوده مشخص زمانی ویزا ، اجازه اقامت یا دوره معافیت ویزا خودرا در ترکیه سپری کرده اند (برای برخی کشورها) با جریمه نقدی یا ممنوعیت سفر به ترکیه برای یک دوره بین 3 ماه تا 5 سال مواجه می شوند.توصیه می شود برای درخواست اجازه اقامت به دفتر بین المللی دانشگاه هالیچ مراجعه کنید. با مراجعه به دفتر ما می توانید شخصاً در دانشگاه اقدام کنید.

پس از کامل شدن ثبت نام خود می توانید  با مراجعه به وبسایت اداره مهاجرت شخصا اقدام کنید.
همچنین می توانید در روزها و زمان های مشخص با مراجعه به دفتر ما شخصاً اقدام کنید.
دوشنبه از ساعت 10:00-16:00 
سه شنبه از ساعت 10:00-16:00
چهارشنبه از ساعت 10:00-16:00
پنج شنبه از ساعت 10:00-16:00
جمعه از ساعت 10:00-16:00
یا می توانید برای پیگیری دقیق به صفحه "اجازه ویزا و اقامت" در وب سایت ما مراجعه کنید.
در زیر می توانید تمام شرایط لازم برای اخذ مجوز اقامت دانشجویی را پیدا کنید:
 مجوز اقامت معتبر  (فقط برای برنامه های تمدید / انتقال دانشجویی)
کپی پاسپورت (صفحات اصلی + آخرین مهر ورودی)
گواهی دانشجویی به زبان ترکی (می توانید از سیستم اتوماسیون Haliç / e-devlet دریافت کنید)
 بیمه درمانی معتبر
عکس پارامتریک
 دریافت فرم درخواست (دستورالعمل ها در راهنمای زیر ذکر شده است)
رضایت نامه + گواهی تولد (فقط برای متقاضیان زیر 18 سال - ترجمه شده و مهرتایید)
Edit
پاسپورت
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
 
نمره مهارت قابل قبول (در صورت وجود)
 
یک عدد عکس
رسید پرداخت شهریه ترم اول
رسید پرداخت ودیعه (دپوزیت)
حداقل نمره تافل 72/پی تی ای 55. یا ممکن است پس از ثبت نام, در آزمون مهارت انگلیسی دانشگاه هالیچ شرکت کنید.
توجه: آیلتس پذیرفته نمی شود.

برای تکمیل ثبت نام , شهریه ترم اول باید پرداخت شود. ودیعه(دپوزیت) از اقساط ترم اول کسر می شود.

پاسپورت
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
نمره تافل حداقل 72/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)
انگیزه نامه (برای رشته پزشکی)
پاسپورت
اصل مدرک لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)
اصل ریزنمرات لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)
نمره تافل حداقل 79/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)
اصل مدرک فوق لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی) برای دکتری
اصل ریزنمرات فوق لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی) برای دکتری
Edit

نامه پذیرش رسمی پس از اتمام پرداخت واریزی از طریق پست الکترونیکی برای شما ارسال می شود. و این شما را واجد شرایط درخواست ویزای دانشجویی در نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه می کند.

 فرم درخواست ویزا
 حداقل 1 سال گذرنامه معتبر
 نامه پذیرش رسمی از دانشگاه هالیچ
 هزینه ویزا غیر قابل استرداد
براxی جزئیات بیشتر ، لطفا با نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه تماس بگیرید.

 

برای اینکه ببینید آیا کشور شما برای ورود به ترکیه به ویزا احتیاج دارد ، می توانید از این لینک http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa بررسی کنید.

اگر برای ورود به ترکیه نیاز به ویزا دارید ، می توانید با نزدیک شدن محدوده زمانی به نامه رسمی پذیرش خود که در آن شما دانشجوی ما در ترکیه خواهید بود ، در نزدیکترین سفارت / کنسولگری ترکیه درخواست ویزا کنید. با استفاده از لینک زیر می توانید اطلاعات مربوط به هر سفارت / کنسولگری را بررسی کنید:

شما می توانید از طریق آدرس international@halic.edu.tr با ما تماس بگیرید تا بتوانیم نامه پشتیبانی ویزا را صادر کنیم.
توجه: رد شدن ویزا ,استرداد ودیعه(دپوزیت) را  به شما تضمین نمی کند.
Edit

شما از این لینک int.halic.edu.tr/apply به صورت آنلاین ثبت نام رو آغاز می کنید یا گزینه اپلای گوشه صفحه در سمت راست را کلیک می کنید

برنامه ها توسط کمیسیون پذیرش در دفتر بین المللی و با کمک هر یک از اعضای هیئت علمی مربوطه در دانشگاه هالیچ بررسی و ارزیابی می شوند. شورای آموزش عالی ترکیه هر ساله آیین نامه ها و ضوابط را به روز می کند. معیارهای واجد شرایط بودن ممکن است برای هر کشور متفاوت باشد ، در صورتی که از ارزیابی مدارک کشورتان اطلاع ندارید، لطفاً با این لینک در تماس باشید. international@halic.edu.tr

پاسپورت
اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی (ترجمه رسمی به انگلیسی یا ترکی)
نمره تافل حداقل 72/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)
انگیزه نامه (برای رشته پزشکی)
پاسپورت
اصل مدرک لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)
اصل ریزنمرات لیسانس (ترجمه رسمی انگلیسی یا ترکی)
نمره تافل حداقل 79/ پی تی ای حداقل 55 (در صورت وجود)

در نامه پذیرش مشروط آمده است که شما در دانشگاه هالیچ با مدت زمانی محدود پذیرفته می شوید و در صورتی که تمامی مدارک شما ارسال و مورد تایید قرار گیرد پذیرش رسمی و نهایی شما انجام شده است.پس از تأیید پرداخت ودیعه ، نامه رسمی پذیرش برای شما صادر می شود.

پذیرش کارشناسی فقط در ترم پاییز انجام می شود. و پذیرش کارشناسی ارشد در دو دوره پاییز و بهار انجام می شود.

پس از تأیید درخواست شما و ارسال نامه پذیرش مشروط ، مبلغ 1000 دلار (4500 دلار برای پزشکی) ودیعه پرداخت می شود. (این ودیعه غیر قابل استرداد است.) و این ودیعه به عنوان تضمین کننده قصد متقاضی برای تحصیل در دانشگاه هالیچ در نظر گرفته می شود. سپس این مبلغ واریزی از شهریه ثبت نام کسر می شود.

 چند روش برای پرداخت وجود دارد:
 پرداخت از طریق کارت بانکی در دفتر امور مالی دانشگاه (حضوری)
 پرداخت نقدی از طریق بانک واکیف شعبه سوتلوجه (حضوری)
 پرداخت اینترنتی برای بانک واکیف از روش زیر
 توجه: لطفاً برای تأیید پرداخت بعدی رسید را نگه دارید.
  
  
 توجه: لطفاً برای تأیید پرداخت بعدی رسید را نگه دارید.
  
 شماره حساب دانشگاه (دلار):
  
Account Name: T.C. Halİç Ünİversİtesİ
Branch: Sütlüce
Account Number: 4550167806
Bank Name: Vakıfbank
IBAN (USD): TR24 0001 5001 5804 8017 7848 65
SWIFT Code: TVBATR2A
 شماره حساب دانشگاه (لیر):
  
Account Name: T.C. Haliç Ünİversİtesİ
Branch: Sütlüce
Account Number: 4550167806
Bank Name: Vakıfbank
IBAN (TL): TR41 0001 5001 5800 7309 0338 85
SWIFT Code: TVBATR2A

 

دانشگاه هالیچ فقط برای کسانی که سال اول تحصیل خود را در دانشگاه گذرانده اند بورسیه تحصیلی ارائه می دهد. شما می توانید پس از اتمام سال اول تحصیل در دانشگاه ما ، تا 15 درصد بورس تحصیلی داشته باشید. برای داشتن بورس تحصیلی باید ترم اول خود را با پرداخت شهریه ثابت شروع و تکمیل کنید.

دانشجویان مقطع کارشناسی باید شهریه سالانه را در دو قسمت پرداخت کنند.و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی باید کل شهریه را در دو قسمت پرداخت کنند.

اکنون این امکان برای دانشجویان فعلی در دانشگاه های دیگر داخل یا خارج از ترکیه وجود دارد که می توانند درخواست انتقال دهند. با استفاده از پورتال آنلاین بین المللی دانشگاه هالیچ ، دانشجویان می توانند برای درخواست انتقال اقدام کنند.
شما باید مدارک زیر را در فرم پذیرش بارگذاری کنید:
مدرک اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی
مدرک اصل دیپلم و پیش دانشگاهی
ریزنمرات دانشگاه: باید شامل تمام دوره های گذرانده شده ، با نمرات کسب شده و میانگین نمره کلی (CGPA) باشد
توضیحات دوره: باید حاوی اطلاعاتی در مورد برنامه درسی ، مواد درسی و سایر اطلاعات مهم دپارتمان باشد.
گواهینامه دانشجویی
گواهینامه برابری (دنکلیک)
لطفا توجه داشته باشید که کلیه مدارک ارائه شده توسط دانشگاه سابق باید مهر و موم شده و در یک پاکت مهر و موم شده باشد.
با کمال احترام تأکید می کنیم ، صرف نظر از این روش های درخواست ، هیچ تضمینی برای انتقال دوره های شما وجود ندارد. قبولی دانشجو کاملاً به تصمیم کمیته هیات علمی مورد نظر در مورد تأیید ، رد یا بررسی برنامه های انتقال بستگی دارد.

مکان دانشگاه