ULUSLARARASI PROGRAMLAR

Uluslararası Programlar

Eğitimin küreselleşmesiyle yükseköğretim ve araştırma alanında kurulan yurtdışı ilişkileri ve değişim programları, dünya barışını, ülkeler ve kültürlerarası dayanışmayı sağlayıp, dostlukları sıkılaştırıyor. Kısaca artık üniversitelerin “uluslararasılaşması” çok önemli bir kavram haline geldi. Zira sınırları olmayan bir dünyada kurulan küresel temaslar, gerektoplumsal değişim-dönüşüm, gerekse bireyin kavuşacağı becerilerin iş olanağına dönüşmesi açısından çok değerli.  

Bir üniversiteyi uluslararası bir üniversite yapan en önemli özelliklerin başında yurtdışı eğitime verdiği önem, değişim programlarının etkinliği, gerek öğrenci gerekse öğretim görevlisi değişim oranlarının (giden-gelen değişim oranı) yüksekliği, yurtdışı üniversitelerle akademik alanda kurulan işbirlikleri sonucu düzenlenen konferans, seminer ve workshop’lara katılma olanakları; ortak akademik çalışma ve yayınlar, Mezuniyet sonrası master ve doktora programlarına başvuruda kolaylık gibi hususlardır. 

İşte bu nedenle Haliç Üniversitesi yurtdışı eğitim ve değişim programlarını önemsiyor ve öğrencilerine çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu doğrultuda, ABD, Uzakdoğu ülkeleri, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri gibi coğrafyalardaki üniversitelerle imzalanan “öğrenci-öğretim elemanı değişim anlaşmaları” ekstra bir harç ödemeden öğrencinin lisans eğitiminin bir ya da iki dönemini yurtdışında okumasını sağlıyor.  

Haliç Üniversitesi, 2012-2013 Akademik yılından geçerli olmak üzere Tataristan’da bulunan “Kazan National Research Technical University” ile protokol imzalamıştır. Bu anlaşmanın kapsamı öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak araştırma programlarıdır.

Ayrıca Üniversitemiz ABD-Kansas eyaletinde bulunan Fort Hays State üniversitesi ile ikili anlaşma yapmış, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi; ortak araştırma programları; ortak sempozyum, konferans ve sertifika programları gerçekleştirmektedir.