PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Öğrenim Hareketliliği

Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar
Personel ders verme hareketliliği:
Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

Personel eğitim alma hareketliliği:
Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile
Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha
ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

Faaliyetin süresi
Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay. Her durumda, bir ders verme faaliyeti haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en a 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır.

Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler)
Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve
ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.

Uygun katılımcılar
Öğretmeye yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında ya da işgücü piyasasında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşta veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında istihdam edilen personel (istihdam edilen doktora adayları dâhil)
Öğretime yönelik personel hareketliliği: Yükseköğretim Kurumlarında istihdam edilen personel

Hibe Desteği

Personel aşağıda belirtilen şekilde, yurt dışında geçirdikleri döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı olarak bir AB hibesi alacaktır:

Uygun maliyet

Finansman mekanizması

Tutar

Tahsis kuralı


Seyahat


Katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı


Birim maliyet

100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 180 AVRO


Kişi başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmalıdır.

500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 275 AVRO

2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 AVRO

3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 AVRO

4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 AVRO

8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 AVRO


Bireysel destek


Katılımcıların faaliyeti esnasındaki harcırahı ile doğrudan bağlantılı maliyet


Birim maliyet

Faaliyetin 14. gününe kadar: Katılımcı başına günlük A1.1

+

Faaliyetin 15. ila 60. günü arasında: Katılımcı başına günlük


Katılımcı başına kalış süresine bağlıdır

A1.1’in %70’i

Hareketlilik esnasında teslim edilmesi gereken belgeler


Hareketlilik sonrasında teslim edilmesi gereken belgelerPersonel hareketliliği başvuru seneryasu
Erasmus+ Staff TEACHING Mobility Agreement
Erasmus+ Staff TRAINING Mobility Agreement