ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

Öğrenim Hareketliliği

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir.

Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden her eğitim derecesi (lisans/ yüksek lisans/doktora)  boyunca toplamda 12 ay olmak üzere bir ya da birkaç kez faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

2016/2017 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

Erasmus Programına katılmak isteyen öğrenciler

Erasmus Programı değişim süreci:
Başvuru:
Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Programı ile Avrupa’da anlaşmalı olunan üniversitelere bir yada iki dönem boyunca değişim öğrencisi olarak gitmek isteyen öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Birimi Ofisi’ne başvurmaları gerekmektedir. 
Öğrencilerin başvurularını yapmadan önce mutlaka ilgili Fakülte koordinatörleri ile görüşüp başvurdukları üniversitedeki derslerin kendi programlarına uyduğundan emin olmaları gerekmektedir. 

Başvuru tarihinin bitimine kadar öğrencilerin aşağıdaki belgeleri Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim etmeleri gereken belgeler:

Başvuru Tarihleri: ( Her Akademik Yıl için)
Erasmus seçimleri güz ve bahar dönemleri olmak üzere yılda iki defa yapılır!
Güz dönemi için en geç 1 Nisan, Bahar dönemi için en geç 1 Kasım dır.
Öğrenci seçim kriterleri:
• Lisans öğrencileri için Cum.GPA 2.2 ve üstü, Yüksek Lisans öğrencileri için Cum.GPA 2.5 ve üstü
• Dil Yeterliliği (%50),  

Gitmeden önce aday öğrencimizin hazırlanması gereken belgeler:
-Partner Üniversite başvuru formu
-Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Öğrenim Anlaşması öğrencinin gideceği üniversitede alacağı dersleri ve bu derslerin ECTS kredilerini içerir. Öğrenim Anlaşması, 3 orijinal kopya hazırlanır, birer kopyası her iki kurum ve öğrencide bulunur. Öğrencinin alacağı dersler değiştiğinde, Öğrenim anlaşmasının ikinci sayfasının eksiksiz olarak doldurulması gerekir. 
- öğrenci - üniversitesi arasında yapılacak sözleşme  
- Tüm belgeleri öğrenci değişim sonunda ofisimize teslim etmek zorundadır.


Öğrenci değişimi gerçekleştirmeden önce Haliç Üniversitesi kaydını yenilemekle yükümlüdür!..
Erasmus hibesi:
Erasmus öğrencilerinin temel yaşam masraflarını karşılamaları için Ulusal Ajans tarafından öğrencinin gideceği ülke yaşam koşullarına göre her yıl hibe miktarları belirlenmektedir. Hibeler iki defada (gitmeden önce %80, döndükten sonra %20) Ulusal Ajans tarafından Üniversiteye, Üniversite tarafından da öğrencinin bildirdiği banka hesabına yatırılır ya da imza karşılığı elden verilir.

Ülkelere Göre Hibe Dağılımı

Ülkeler Aylık Hibe Miktarı (€)
Avusturya 500
Belçika 400
Bulgaristan 300
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 400
Çek Cumhuriyeti 400
Almanya 400
Danimarka 500
Estonya 300
İspanya 400
Finlandiya 500
Fransa 500
İngiltere 500
Yunanistan 400
Macaristan 300
İrlanda 500
İtalya 500
Litvanya 300
Lüksemburg 400
Letonya 300
Malta 300
Hollanda 400
Polonya 300
Portekiz 400
Romanya 300
İsveç 500
Slovenya 400
Slovak Cumhuriyeti 300

 

Değişimin sona ermesi:
Öğrenci Haliç Üniversitesi’ne döndükten sonra öğrencinin transkripti karşı kurum tarafından Haliç Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler ve Erasmus Ofisi’ne gönderilir ve orada aldığı krediler yerel kredilere çevrilerek sisteme girilir. Ayrıca öğrenci uygulama el kitabında belirtilen rapor formlarını doldurur. Öğrenciler dönemeden önce student mobility certificate formunu değişimde bulundukları üniversite yetkililerine imzalatıp, kendi üniversitelerine teslim etmekle yükümlüdürler.

Öğrencinin Yapması Gerekenler

Başvuru Formu, Öğrenim Sözleşmesi (Learning Agreement) Vekâletname, Katılım Belgesi, Rapor, Tasdikname (Transcript) vb.