News
 • FAST ACCESS
 • TR
 • captcha captcha

Haliç Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Temini

08.06.2018

Haliç Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Temini

Genel Koşullar:

Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır. Lise son sınıf öğrencisi ya da mezun durumda olan aşağıdaki özelliklere sahip adaylar:

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin veya bu durumdaki çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden ortaöğretimin son 3 yılını KKTC hariç bir yabancı ülkede tamamlayanlar,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 • Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB Türk okullarında tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup; 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

Başvurusu değerlendirmeye alınmayacak adaylar:

 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • K.K.T.C.uyruklu adaylar (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (yukarıda belirtilen adaylar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

Eğitim Ücreti ve Harçlar 2018-2019 akademik yılı eğitim lisans programları eğitim ücreti yıllık 4000 USD, MYO Programları 2200 USD, TIP Fakültesi 10.000 USD olup, Yüksek Lisans Eğitim ücreti iki yıl için toplam 4000 USD dir. Klinik Psikoloji Programı Yüksek Lisans Program ücreti ve Doktora Programları ise 6000 USD dir. Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuarları ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir. Öğrenim ücreti dört eşit taksitte ödenebilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Koşullar
Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için başvuru belgeleri ve istenen eklerin tümünün kapalı bir zarf içerisinde en geç 8 Ekim 2018'e kadar Uluslararası Ofis Direktörlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir.

 • Başvuru formu
 • Sınav sonuç ve diploma belgesi fotokopisi:
 • Lise diploması fotokopisi  (Türkçe ve İngilizce olmayan diplomalar için bu iki dilden birine çevrilmesi ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir)
 • Var ise mühürlü ve onaylı lise ders ve notlarını gösterir resmi döküm (transcript),
 • İngilizce yeterlilik belgesi fotokopisi. (İngilizce İşletme ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri için)
 • Türkçe yeterlilik belge fotokopisi. ( minimum B2 seviyesi)
 • Var ise son iki yıl içerisinde alınmış ALES sınavı sonuç belgesi

Önemli not: Yüksek Lisans Programları için ALES sınavı zorunlu tutulmamaktadır.

Başvuru için Son Teslimat Tarihi
2018-2019 Akademik Yılı başvuruları için gerekli tüm belgeler 8 Ekim 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen aşağıda belirtilen adrese teslim edilmiş olmalıdır.

Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar

Aşağıda belirtilen ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türlerine sahip olan öğrencilerin başvuruları kabul edilir.

Genel Nitelikli Sınav ve Diploma Türleri
Sınav ve Diploma Türleri Ölçütler
Abitur (Alman Bakaloryası) En fazla 4 diploma notu
Al-Shahada-Al Thanawiyya Fen dalında 240 üzerinden en az 180, diğer bölümler için Sosyal/Sanat dalında en az 170
Al-Shahada-Al Thanawiyya Al-Amma Mühendislik programları için fen dalında 240 üzerinden en az 180, diğer programlar için ise fen veya edebiyat dalında en az 170
American College Test (ACT) Fen, matematik ve toplam puan olarak en az 21 puan
Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii En az 3 puan
Fransız Bakalorya En az 10 diploma notu
GCE (General Certificate of Education) Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesinde puan
IB (International Baccalaureate) (Uluslararası Bakalorya) En az 24 diploma notu
LYS/YGS Lisans programlarına yerleştirme için gerekli olan baraj puanı
Matura En fazla 2 diploma notu
SAT (Scholastic Assessment Test) Reasoning En az 1000 toplam puan ve İİSBF ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için en az 600 matematik puanı
Tawjihi Fen dalında tüm derslerden alınan not ortalaması en az 80, diğer programlara başvuru için fen veya edebiyat dalında tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 75
Uluslararası Bilim Olimpiyatları TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Fen ve Mühendislik   >uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya
West African Examination Council- International Senior School Certificate Examination  (WEAC-SSCE) Altı konunun her birinden en az C seviyesinde puan
Ülkelere Göre Sınav ve Diploma Türleri
Sınav ve Diploma Türleri Ölçütler
AFGANİSTAN: KONKUR General State Examination  (Afganistan Üniversite Giriş Sınavı) En az 250/350 puan
ARNAVUTLUK: Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity En az 6 puan
AZERBAYCAN: TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı En az 300/700 puan
BAHREYN: Tawjahiya (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) En az 60/100 başarı notu
BANGLADEŞ: Higher Secondary School Certificate En az 60/100 başarı notu
BEYAZ RUSYA: Belarus Central Testing Results En az 350/600 puan
BELÇİKA: Diploma van hoger secundair onderwijs / Certificat d'Enseignment Secondaire Superieur Toplamda %70 başarı puanı
BREZİLYA: Concurso Vestibular Toplamda %70 başarı puanı
CEZAYİR: Cezayir Bakaloryası En az 11 puan
ÇEK CUMHURİYETİ: Maturitni Zkouška / Maturita En az 3/5 puan
ÇİN: Gaokao En az 450 puan
DANİMARKA: Studentereksamen (Student Examination),  Hojere Forberedeiseseksamen (Higher Preparatory Examination), Hojere Handelseksamen (Higher Commercial Exam), Hojere Teknisk Eksamen (Higher Technical Exam) En az 7/13 puan
ENDONEZYA: Ujian Akhir Nasional (UAN) En az 60 puan
ESTONYA: Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate En az 3/5 puan
ETİYOPYA: Ethiopian Higher Education Entrance Examination EHEEE En az %70 başarı puanı
FİNLANDİYA: Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg (national matriculation exam) En az % 60 başarı puanı
GÜRCİSTAN: Sashualo Skolis Atestati (Secondary School Leaving Certificate) En az 6/10 puan
GÜNEY AFRİKA: South Africa Senior Certificate 5 konuda en az B notu
HİNDİSTAN: Class XII India HSSC / ISC Toplamda % 80 başarı notu
HOLLANDA: VWO Certificate (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) En az 5.5 puan
HONG KONG: Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) / Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) En az 3 konuda matematik dahil en az B notu
IRAQ: Al-Edadiyah/Al-Idadiyah
Sixth form baccalaureat
En az 70/100 puan
IRAN:Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi En az 14/20 puan
İRAN: Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi En az 16/20
İRLANDA: Irish Leaving Certificate En az 1’i Higher Level konularından olmak üzere en az 5 konuda  (Higher Level konuları için en az C1 notu, diğer konular için en az C) notu
İSKOÇYA: Scottish Certificate of Education  / Scottish Qualifications Certificate veya Scottish Qualifications Certificate / Scottish Certificate of Secondary Education En az üç konuda Higher grade seviyesi
İSRAİL: İsrail Te'udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina Ortalama 7 notu ve üstü
İSPANYA: Spain Titulo de Bachiller (LOGSE) En az 6/10 notu
İSVEÇ: Sweden Fullstandigt Slutbetyg fran  Gymnasieskolan (FSFG- Swedish school leaving exam) Toplamda matematik dahil 10 (iyi) notu
İTALYA: Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superior /  Diploma di Maturita En az 65/100
İZLANDA: Iceland Stúdentspróf from gymnasium En az 6/10
JAPONYA: Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper Secondary School Leaving Certificate 0rtalama 3/5
KAMERUN: (British System) Cameroon GCE O Toplam 5 konu ve A notu olan 2 konu
KAMERUN: (French  System) Baccalaureat de I'Enseignement Secondaire En az 11 puan
KAZAKİSTAN: Kazakhstan National Test En az 80 puan
KENYA: Certificate of Secondary Education En az C+
KIRGIZİSTAN: National Scholarship Test En az 120 puan
LİTVANYA: Brandos Atestatas / Certificate of Maturity En az 6/10
LETONYA: Atestats par videjo izglitibu / Certificate of Secondary Education En az 6/10
LÜBNAN: Baccalaureat Libanais En az 12=B notu
LÜKSEMBURG: Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires 45 puan ve üstü
MACARİSTAN: Matura-Eerettsegi bizonyitvany ABB veya BBB en az 4 notu
MALEZYA: Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia /  STPM En az iki dersten A notu
MALTA: Advanced Matriculation ( AM ) En az C notu
MEKSİKA: Bachillerato 6 notu ve üstü
MOĞOLİSTAN: Gerchilgee / School Leaving Certificate En az 700/800
MOLDOVA: Baccalaureat En az 6 ve üstü
MOLDOVA: Diplom ob Okoncanji Srednego Special'nogo Ucebnego Zavedenija En az 3/5 puan
NORVEÇ: Norwegian Upper Secondary School Leaving Certificate- Vitnemal fra den Videregaende Skole En az 3/6
PAKİSTAN: Pakistan Higher Secondary School Certificate HSSC Başvurulan programla ilgili 3 dalda en az  % 70 başarı notu
POLONYA: Swiareckwo Dojrzalosci En az 3/6 notu
PORTEKİZ: Concurso Nacional de Candidatura Do Ensino Superior (National Entrance Exam), Pass Diploma de Ensino Secundario En az 16/20
ROMANYA: Romanya Bakaloryası En az 5,5 diploma notu
RUSYA: Russian National Final School Exam EGE Toplam 4 konuda en az 280
SENEGAL: Senegal Bakaloryası 12/20 puan
SİNGAPUR: Cambridge General Certificate of Education Ordinary and Advanced Levels (Cambridge GCE O ve A Levels En az 2 dersten A notu
SUUDİ ARABİSTAN: National Performance Test of the Overall Capacity En az 70
ŞİLİ: Prueba de Selección Universitaria (PSU) En az 600/850 puan
SRİ LANKA: Sri Lankan General Certificate of Education examination results issued by the Department of Examinations AAA (Matematik dahil)
TANZANYA: Tanzania National Form IV Examination En az 2 dersten A notu
TAYLAND: Matayom VI (Upper Secondary Education Certificate) En az ¾ notu
TUNUS: Baccalaureat d l’enseignement secondaire En az 10 puan
UGANDA: Uganda  Advanced Certificate of Education(UACE), Cambridge Overseas Higher School Certificate and East African Advanced Certificate of Education / East African Certificate of Education or School Certificate (EAC) "O" notuyla minimum 5 alanda başarılı olmak
UKRAYNA: Ukrainian External Independent Testing İkisi başvurulan alanla ilgili olmak üzere üç sınav ortalamasının en az 150 olması
VENEZUELLA: Bachiller en Ciencias Or en Humanidades (Secondary School Diploma in the Sciences or Humanities En az 13
VİETNAM: The School Leaving Examination (Ky Thi TotNghiep Pho Thong Trung Hoc) En az 6,5 puan
YENİ ZELANDA: New Zealand  University Entrance Bursaries and Scholarship Exam) En az 275 / 500
YUNANİSTAN: Apolytirion of Lykeo  / Secondary School Leaving Certificate En az 12 / 20
ZAMBIA: Zambia School Certificate  (ZSC) Kimya, Fizik ve Matematik dahil 6 akademik alanda 4 ya da üstü puan

Kayıt için Gerekli Belgeler

 • Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı,
 • Lise diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümesi (Diplomalar yeminli tercümen
 • Diplomanın denklik belgesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı-Talim Terbiye Kurulundan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden)Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın fotokopisi Öğrenci vizesi tüm yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye Büyükelçiliğinden kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.
 • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'nden temin edilen ikamet tezkeresinin ilk 7 sayfasının fotokopisi,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş  iki adet 4,5 x 6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf.
 • İngilizce yeterlilik sınavı sonucunun aslı (yalnızca İngilizce sunulan bölümler için zorunludur)
 • Türkçe yeterlilik sınavı sonucunun aslı
 • Dönem öğrenim ücretinin ödenme dekontu

İngilizce Yeterlilik


Eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlerde İngilizce dil yeterliliğinin gösterilmesi zorunludur. Belgesi olmayan adaylar Haliç Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil sınavına girmeleri gerekmektedir.

Dışarıdan Alınan Sınavlar
Yabancı uyruklu öğrenciler dışarıdan alınan sınavlardan aşağıdaki asgari puanı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) den muaf olurlar. TOEFL PBT: 550 ve TWE: 4
TOEFL IBT: 80  WRT: 20
TOEFL CBT: 213
IELTS (Akademik Modül): 6.5 ve her bölümden en az 5 puan
YDS: 87

Türkçe Yeterlilik
Öğrenciler, Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir.

Noter Tasdiki
Türkçe veya İngilizce olmayan tüm belgeler tercüme bürolarında, bu iki dilden birine çevrilmeli ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir. Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verilen tüm belgelerin orijinalleri veya noter tasdikli olarak kayıt sırasında sunulmalıdır.

?İletişim Bilgileri Haliç Üniversitesi
Uluslararası Ofis Direktörlüğü
? Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 Beyoğlu - İSTANBUL
Tel: (0 212) 924 24 44 
Çağrı Merkezi: 444 25 42