Announcements
  • FAST ACCESS
  • TR
  • captcha captcha

2019-2020 Akademik yılı Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları.

20.01.2020

Erasmus Personel Hareketliliği

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyet,  Erasmus Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermekle yükümlü personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan Erasmus Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da Erasmus Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan herhangi bir personelin Erasmus Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkân sağlamaktadır. 

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır.

1. Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

2. Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

Ders Verme Hareketliliği:

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Eğitim Alma Hareketliliği:

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.  

Üniversitemiz 2019/2020 dönemi personel hareketliliği başvuruları 20 Ocak 2020-03 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Karşı kurumdan alınan davet mektubu (Akademik personeller için) ve başvuru formunuzu Uluslararası Ofis’e teslim edebilirsiniz. Hareketlilik 30 Kasım 2020 tarihinde sonlanmalıdır.

Daha önce hareketliliğinden yararlanmamışlara ve birim koordinatörlerine öncelik sağlanacaktır.

Geçen sene hareketlilikten yararlanan personellerimiz bu sene başvuruda bulunamayacaklardır.

Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

-Akademik personeller için karşı kurumdan alınan davet mektubu (Invitation Letter)

-Başvuru Formu

Başvuruda bulunacağınız yer: Sütlüce Kampüsü, B blok 1. Kat Uluslararası Ofis.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için: 

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü / Uluslararası Ofis 

international@halic.edu.tr  / 02129242444